تعمیراینورتر PM

تعمیر اینورتر PM 132Kw توسط کادر متخصص و مجرب مجموعه پشتیبان صنعت.

اطلاعات بیشتر

خطای E.FAL می داد.